Sinds 2004 wonen Henk Olivier en Yfke Blom in de geheel gerestaureerde oude pastorie uit 1723 in Foudgum. Hier woonde voorheen de beroemde dominee/dichter Francois Haverschmidt, beter bekend als Piet Paaltjens van 1859 tot 1862. Deze bijzondere plek inspireerde hem tot het maken van zijn beroemde gedichten. In de pastorie zijn twee sfeervolle kamers ingericht en toen de kamers opnieuw werden ingericht, werd aan DOKcom gevraagd wat er allemaal aan de website duidelijker gemaakt kon worden. Na een communicatieadvies van DOKcom werd de bestaande website vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt.

Er werden zaken toegevoegd, maar vooral ook veel overbodige informatie verwijderd. Door alle toevoegingen was de website te traag geworden, waardoor bezoekers afhaakten. Teksten waren niet altijd even duidelijk en er werden veel verschillende stijlen fotografie gebruikt. Ons advies? Focussen op het presenteren van de beide kamers die verhuurd worden, een beschikbaarheidskalender toevoegen en de Piet Paaltjens kamer en Poëziekamer het middelpunt van de website maken. Dat het resultaat zorgt voor duidelijkheid, werd direct bevestigd. Via de kalender en het reserveringssysteem kwam direct een reservering binnen.

Het resultaat is te vinden op:
http://www.pietpaaltjenspastorie.nl