Persbericht schrijven en versturen

Een persbericht opstellen en aan de (lokale) media versturen is een goede mogelijkheid om in het nieuws te komen, zonder direct dure advertentiecampagnes op te zetten. De persberichten van DOKcom worden in veel gevallen bijna 1-op-1 overgenomen door de (lokale) media. We hanteren een puntenlijst met daarop 16 kenmerken waar een persbericht aan moet voldoen, om zo de kans op plaatsing zo groot mogelijk te maken. 

We bieden daarnaast aantrekkelijke mogelijkheden om een persbericht bijvoorbeeld te combineren met een artikel in een van onze merken. Daardoor wordt het bereik van uw bericht nog beter dan bij enkel en alleen het versturen van uw persbericht.