Maandagmiddag ging de nieuwe website van de Holtan Foundation uit Dokkum online. “Via de website kunnen we goed laten zien wat we als stichting allemaal doen”, aldus voorzitter Greetje Kloosterhuis van de stichting. “Daarnaast hopen we zo op nieuwe donateurs en sponsoren, want zonder die twee kunnen we geen hulp bieden”. De website werd gesponsord door DOKcom. We zijn tegelijkertijd ook de eerste partner van de stichting.

Over de Holtan Foundation

Tanzania heeft 45 miljoen inwoners waarvan er velen onder de armoedegrens leven. De Holtan Foundation is een stichting die de leefomstandigheden van mensen in Tanzania wil bevorderen. De stichting doet dit onder andere door de sponsoring van ‘Grace daycare and orphanage’, de stimulering van onderwijs, de hulp bij het starten van een eigen bedrijfje en het voorzien in de eerste levensbehoefte. De website is te vinden via www.holtanfoundation.com.

Sponsoring

DOKcom sponsort projecten en verenigingen waar iedereen aan mee kan doen of die goed zijn voor de hele stad. Ook nieuwe projecten of initiatieven die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen op een duwtje in de goede richting rekenen. Dat doen we in sommige gevallen door het beschikbaar stellen van gratis communicatiemiddelen, advertentieruimte of publiciteit. Op die manier gaven we onder andere Vakwerk Dokkum een steuntje in de rug door een nieuwe website te sponsoren en met extra media-aandacht. Ook de Wereldwinkel in Dokkum ondersteunden we bij berichten in de media en een nieuwe website. Daarnaast zijn we trotse sponsor van korfbalvereniging De Granaet.

Bent u ook op zoek naar een nieuwe website? Of ontevreden over uw huidige website?
Neem contact op met DOKcom.